Anunt selectie expert in comunicare, organizare evenimente si vizibilitate in cadrul proiectelor finantate din fonduri europene 755 vizualizări

Descriere Anunt

Consiliul Superior al Magistraturii relansează procedura de selecție pentru recrutarea unui expert
în echipa de management (expert în comunicare, organizare evenimente şi vizibilitate), pe perioadă
determinată, în afara organigramei CSM, în vederea monitorizării, raportării și implementării proiectului, respectiv promovării/diseminării activităților/livrabilelor prevăzute în cadrul proiectul “Eliminarea factorilor pentru inflația de cauze, identificarea elementelor normative și a tendințelor de aglomerare – EFICIENȚĂ”.

Pentru a participa la selecție, candidații trebuie să îndeplinească următoarele cerințe generale de calificare:

 • are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europenesau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului pentru care urmează să fie selectat;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Candidatul care optează pentru poziţia de expert în comunicare, organizare evenimente şi vizibilitate:

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență(instituție de invățământ superior acreditată sau recunoscută de statul român);
 • Minimum 5 ani de experiență profesională generală;
 • Minimum 3 ani de experiență specifică în domeniul comunicării interne sau/si externe în sistemul public sau privat/mediul universitar/facultatea de comunicare/jurnalism;
 • Experiență în calitate de speaker/formator/trainer în cadrul unor conferințe/seminarii naționale/internaționale sau în cadrul unor proiecte organizate în domeniul comunicării/comunicare inter-instituțională, comunicare la nivelul instituțiilor din administrația publică în sens larg (minim 2 sesiuni/ 2 proiecte) sau mediul privat.

Cei care indeplinesc cerințe specifice de calificare din urmatorul anunt de selectie, sunt incurajati sa isi depuna candidaturile.

Pentru mai multe detalii va rugam sa accesati pagina: https://www.csm1909.ro/291/7898/Anunt-selectie-expert-in-comunicare,-organizareevenimente-si-vizibilitate-in-cadrul-proiectelor-finantate-din-fondurieuropene

 • Acest anunt a expirat!
Distribuie acest anunt

Consiliul Superior al Magistraturii funcţionează ca organ cu activitate permanentă. Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii se iau în plen sau în secţii, potrivit atribuţiilor care revin acestora.

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii desfăşoară activitate permanentă şi nenormată şi nu exercită activitatea de judecător sau procuror, cu excepţia membrilor de drept.

Funcţiile de conducere deţinute de judecătorii sau procurorii aleşi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii se suspendă de drept la data publicării hotărârii Senatului în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Informație
 • Adresă Bucuresti
Urmărește-ne pe

Abonare Newsletter

Acest site foloseste cookies. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Află mai multe. Am înțeles ☒